Po stopách dávnej hudby

Komentované multimediálne koncerty pre školskú mládež tematicky zamerané na hudbu 12. - 18. storočia (stredovek, renesancia, barok) u nás i v ďalších krajinách Európy.
Hudba: svetská a duchovná hudba s použitím replík historických a originálnych ľudových nástrojov.
Slovo: živým komentovaním zaraďujeme hudbu do časovo-dejinných súvislostí (hudobníci - historické udalosti), čítame úryvky z historickej domácej a svetovej literatúry.
Obraz: premietame dobové obrazy a ilustrácie z výtvarného umenia, architektúry, slovesnosti a knižných miniatúr.