Harmonia mundi

Interaktívna výstava hudobných nástrojov v Ponitrianskom múzeu v Nitre v júni a júli 2007 spojená s tvorivou dielňou"Urobme si zvukovú hračku".
Výstava „Harmonia Mundi“ (harmónia sveta) ako dobrodružné pátranie a cestovanie vo svete vibrácií, frekvencií, rezonancií a alikvotných tónov.
Objavovanie zvukov a tónov, hlasov vecí, javov, bytostí prostredníctvom hudobných nástrojov a hudobných artefaktov.
Hľadanie akustických a konštrukčných zákonitostí hudobných nástrojov, zdrojov zvukov a tónov v prírode i v ľudskej skúsenosti.
Kolekciu hudobných nástrojov zapožičal zo svojej zbierky Róbert Žilík.