Strieborné hlbiny

Multimediálny fragment na motívy rovnomenného románu Jozefa Horáka prezentujúci spojenie umenia, kultúry, vedy a techniky v historickom prostredí štôlne Michal v Banskej Štiavnici. Hudbu skomponoval Juraj Hatrík. Dielo naštudovala a premiérovala MUSICANTICA SLOVACA v r. 2007.