Malebná cesta dolu Váhom

Projekt vznikol v spolupráci hudobného združenia MUSICANTICA SLOVACA so študentským divadlom pri UKF v Nitre - VYDI v roku 2008.
Osem obrazov vyjadrených hudbou, slovom, pohybom a obrázkami podľa rovnomenného itineráru Alojza Medňanského z. roku 1826.
Námet, scenár, dramaturgia, réžia: Robert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková.
Hudobná realizácia a interpretácia: Musicantica Slovaca