Vandrovali hudci od mora k Nitrave

1. ročník medzinárodného festivalu dávnej hudby zorganizovala MUSICANTICA SLOVACA v spolupráci s Mestom Nitra 3.-5. júla 2009. Hudba a slovo bardov, igricov, skomorochov, trubadúrov, minnesängrov. Stretnutie s hudobnými pamiatkami 12.-18. storočia domácej i európskej proveniencie, svetskou i duchovnou hudbou stredoveku, renesancie a ľudového baroka.Program: gregoriánsky chorál, piesne sefardov, trubadúrska dvorská hudba, piesne minnesängrov, hajdúske a janičiarske melódie z obdobia uhorsko-tureckých vojen, hudba „k stolu“ (Ad mensam), záhradná hudba (Hortus musicus), gajdošské piesne a ľudové balady.Účinkujúci: Troubadours Art Ensemble (Francúzsko), domáce súbory Schola Cantorum z Ružomberka, Musicantica a gajdoš Juraj Dufek.Sprievodné podujatia: pouličný happening s jokulátormi, žonglérmi a igricmi, seminár „Slovo a hudba v stredoveku“, výstava replík dobových hudobných nástrojov „Hudobníci a ich hudobné nástroje“ spojená s rozprávaním majstrov výrobcov Juraja Dufeka z Bojníc, Dušana Holíka z Očovej, Jozefa Šušku z Diviny a Roberta Žilíka z Mojmíroviec.