Vandrovali hudci zo stepí do Karpát

MUSICANTICA SLOVACA spolu s Mestom Nitra zorganizovala 2. ročník medzinárodného festivalu dávnej hudby 3.-5. júla 2010. Pomyselné putovanie zo stepí do Karpát.Objavovanie neznámych svetov hudby 11. - 18. storočia. Stretnutie hudobných kultúr Východu a Západu, ktoré reprezentuje hudba sýrsko-alžírskeho Dua Dachti, združení Solamente naturali a Musicantica Slovaca, vokálneho súboru Schola Cantorum Ružomberok a organistu Vladimíra Rusó. Sprievodné podujatia: besedy, semináre, tvorivá praktická dieňa.