Pri Betleme na salaši

MUSICANTICA SLOVACA pripravila v roku 2013 spolu s deťmi program zostavený z menej známych adventných piesní, vianočných kolied, vinšov a novoročných piesní z okolia Nitry (Čápor, Veľká Dolina, Veľké Zálužie) ako aj z domácich i zahraničných hudobných zbierok (12.-18. storočie). Koncert si vypočuli v Malých Chyndiciach, Novej Vsi nad Žitavou, Nitre a Šuranoch.