Duch stredoveku

Duch stredoveku ožíva v podobe hudobného DVD filmu (2010), ktorý pripravilo hudobné združenie MUSICANTICA SLOVACA v spolupráci s regionálnym združením Váh - Dunaj - Ipeľ z Nitry.
MUSICANTICA SLOVACA vybrala, naštudovala a interpretovala jedenásť stredovekých piesní a inštrumentálnych skladieb z domáceho i vzdialenejšieho sveta. Hlas spevu a rozmanitých hudobných nástrojov umocňuje krása stredovekej architektúry v Sazdiciach, Bíni, Dražovciach, Kalinčiakove, Nitre, Podhradí a v Tate a Ostrihome (Maďarská republika).