Keť husári verbuvali

1.

Prológ: Ey, iki ciham Rabbi

2.

Vojenské melódie C 62, 88
Melodiárium ASK,18. stor.

3.

Moháč 1526

4.

Pod Belehradom, balada

5.

Beg Mehmed (O plienení medzi Váhom a Nitrou, 1530)

6.

S. L. Tinodi: O bitke pri Salke, 1544,
historická pieseň “Az Szalkai mezön való”

7.

M. Bošňák: Píseň o zámku Muránském, 1549,
historická pieseň

8.

Píseň o Modrom kameni, 1577,
historická pieseň

9.

Píseň o Sigetském zámku, historická pieseň
Verujte mi dobro, M. Š. Zrínsky, 7. 9. 1566

10.

Drehleyertanz a Hungareska, 16. stor.

11.

M. Ištvánfi: Historiarum de rebus hungarici
(Ibrahim rabuje okolie Nitry, 1599)

12.

Janičiarske melódie, C 101, 102, 60
Melodiárium ASK, 18. stor.

13.

Štefan Komodický: O Jágri a ňěkterých
vítězích, 1599, historická pieseň

14.

Starý kronikár o Vozokanskej bitke, 1562
Novozámská nóta, šurianska historická pieseň
(podľa Michala Matunáka)

15.

Valentín Balaša: Mejž ty lítost má najmilší,
Kódex J. J. Fanchaliho, 1603

16.

Evlija Čelebi: Kniha ciest 1663
(Paša Bekko dobíja Šuriansky hrad), Chvála Allahovi

17.

Plev Janko s Aničkú, balada z Ujlaku (Veľké Zálužie),
List zo zajatia od Š. Máňaia, 1693

18.

Keť husári verbuvali,
balada z Urmína (Mojmírovce)

19.

Gajdošské:
Roztrhne sa gajda (Hugolín Gavlovič 1755 ),
Villana Hanatica (17. stor.), Tanec Apora
Lazara (Uhrovská zbierka, 18. stor.)

20.

O Jánošíkovi, jarmočná pieseň, 18. stor.

21.

Počkajte, kuruci; Keď ja puojdem,
ľudové piesne o kurucoch

22.

Vojenský predpis pre jazdu a pešiakov, 1566

23.

Obrana Viedne,1683, List kráľa J. Sobieskeho manželke

24.

Hajdúske tance z Melodiária ASK, 18. stor.

25.

Juraj Selepčéni-Pohronec – záchranca Viedne

26.

Tance z Uhrovskej zbierky, 1730

27.

Epitaphium z náhrobku J. S. Pohronca v Mariazelli